Estás en    // representación //

artealización_representación
des·plazamiento_em·plazamiento
tectónico_estereotómico